Forside

Planeterne Solen, Månen

Merkur
Venus
Jorden

Mars
-Liv på Mars
-Rotation og opbygning
-Atmosfære og temperatur
-Måner
-Fakta

Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

Solen
Månen

Dværgplaneterne

Gasplaneternes måner/ringe

Fakta om planeterne

Universet

Astro-Quiz

Ordforklaring

Læg en besked i gæstebogen

Mars' måner


Phobos

Phobos

Phobos er den største og inderste af Mars to måner. Phobos er månen i solsystemet, der er nærmest planeten den roterer om. Phobos kommer fra græsk mytologi og er en af Ares (Mars) og Afrodites (Venus) sønner. Phobos betyder frygt på græsk. Deraf kommer ordet fobi. Phobos roterer under den synkrone baneradius. Det vil sige at Phobos står op i vest, bevæger sig hurtigt over himlen, og går ned i øst. Det gør den normalt to gange om dagen. Den er så tæt på Mars overflade, at den ikke kan ses over horisonten fra alle steder på Mars. Fordi Phobos kredser i en bane der er under den synkrone banehøjde, vil tidevandskræfterne gøre banen mindre. For tiden formindskes Phobos bane med 1,8 meter per århundrede. Om 50 millioner år vil den måske styrte ind i Mars. Men det er mere sandsynligt at den vil brække fra hinanden, og danne en ring.


Phobos og Deimos kan være sammensat af carbon-holdige sten. Men deres vægtfylde er for lav til at de kan være ren sten. De består sikkert af en blanding af sten og is. De har begge to mange kratere. Billeder viser at Phobos er dækket af et fint lag støv, som er ca. en meter tykt, der ligner noget som findes på Jordens måne. Et rumfartøj opdagede en svag, men jævn gasudstrømning fra Phobos. Man mener det er vand. Det mest iøjnefaldende på Phobos er det store Stickney-krater. Nedslaget som skabte krateret må næsten have knust Phobos fuldstændig. Rillerne og sprækkerne på Phobos overflade, er nok også forårsaget af nedslaget. Krateret er 9,6 km. i diameter, og dækker hele den ene side af Phobos. Man mener at Phobos og Deimos er indfangede asteroider. Det kan være de stammer fra de yderste dele af solsystemet, og ikke fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.


Phobos og Deimos kan en dag blive brugt som “rumstationer”. Der fra kan man studere Mars. Eller de kan bruges som mellemstationer, til og fra Mars overflade, især hvis isfundene bliver bekræftet. Målinger af dag- og nat-siden på månen viser så ekstreme temperaturforskelle, at hvis man stod på solsiden ville det svare til en mild vinterdag i Chicago, mens få kilometer væk på nattesiden, ville svare til en hård vinter på Antarktis.
Deimos

Deimos

Deimos er Mars yderste måne. Den var længe den næstmindste måne man kendte til, i vores solsystem, men i dag er der fundet masser af små måner om gasplaneterne. I græsk mytologi er Deimos en af sønnerne af Ares (Mars) og Afrodite (Venus). Deimos betyder panik på græsk. Ligesom Phobos, har Deimos en del kratere, de fleste er dog mindre end 2,5 km. i diameter, men den mangler de samme striber som der er på Phobos. Normalt vil der efter et nedslag blive slynget materiale ud fra overfladen, og det vil resultere i et krater. På Deimos foregår det dog ikke sådan. Tyngdekraften på månen er for lille til at trække materialet tilbage til overfladen, og derfor kommer der ikke et rigtigt krater. Deimos er et mørkt objekt, der tilsyneladende består af samme materiale som en asteroide.
Fakta om Phobos
Nummer fra Mars: 1
Diametre: 27*21,6*18,8
Afstand fra Mars: 9378 km.
Omdrejningsperiode om Mars: 7 timer 39 min.
Overfladetemperatur: -112 til -4 grader
Rotationshastighed (i kredsløb): 2,14 km/sek
Masse (inklusiv atmosfære): 1,08e16 kg.
Massefylde (Jorden = 1): 1,8072*10(-9)
Densitet: 1,9 gram per cm3
Albedo: 0,06
Tyngdeacceleration: 9,81 m/sek
Undvigelseshastighed: 0,0103 km/sek
Størrelsesklasse i synligt lys: 11,3
Kemisk sammesætning: SiO, Ni, Fe
Opdagelsesår: 1877
Opdager: Asaph Hall
Fakta om Deimos
Nummer fra Mars: 2
Diametre: 15*12,2*10,4 km.
Afstand fra Mars: 23'460 km.
Omdrejningsperiode om Mars: 30 timer 19 min.
Rotation på sine akser: 1,26244 Jord-døgn
Overfladetemperatur: -90 til -17 grader
Rotationshastighed (i kredsløb): 1,36 km/sek
Masse: 1,80e15 kg.
Massefylde (Jorden = 1): 3,0120*10(-10)
Densitet: 1,8
Undvigelseshastighed: 0,0057 km/sek
Albedo: 0,07
Størrelsesklasse i synligt lys: 12,3
Opdagelsesår: 1877
Opdager: Asaph Hall